Afspraak maken met huisarts S.P.M. Van Dinther

PRAKTIJKASSISTENTE

De praktijksassistente is de eerste persoon, die u spreekt als u ons belt.

U kunt bij haar een afspraak maken bij de huisarts. Zij zal altijd vragen naar de reden van uw bezoek. Dit is enerzijds om de urgentie te bepalen, maar anderzijds kan het ook zijn dat alleen een advies van haar voldoende is. U kunt bij haar ook terecht voor het doorgeven van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens of algemene gezondheidsvragen.

De assistente heeft ook een eigen spreekuur. U kunt bij haar een afspraak maken voor:

- Het maken van een hartfilmpje(ecg) of vaatonderzoek van de benen (doppler)

- De controle en behandeling van wonden

- Het verwijderen van hechtingen

- Het uitspuiten (laveren) van de oren

- Het maken van een uitstrijkje voor bevolkingsonderzoek of andere kweken

- Injecties

- Het aanstippen met stikstof van wratten of andere huidafwijkingen

- Kleine bloedafname uit de vinger, bijvoorbeeld de  ontstekingsfactor (CRP)

- De controle van hoge bloeddruk (hypertensie), suiker (diabetes mellitus

- 24-uurs bloeddruk- of hartritmeregistratie (holter)

POH GGZ OUDEREN

De praktijkondersteuner GGZ is een hulpverlener binnen de huisartsenpraktijk die gespecialiseerd is in psychische en psychiatrische klachten speciaal bij ouderen. U kunt onder andere bij haar terecht als u last heeft van:

Angst, depressie, stress, overspannenheid en burn-out, rouwverwerking, lichamelijk onverklaarbare klachten of eenzaamheid.

Heeft u psychische klachten? Ga ermee naar uw huisarts of bespreek het met de praktijkassistente. Vervolgens bepalen wij samen met u of de praktijkondersteuner GGZ u kan helpen en indien nodig kan zij u doorverwijzen.

Deze praktijkondersteuner is in dienst van uw huisarts. Een consult bij de praktijkondersteuner GGZ wordt daarom volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Het gaat ook niet ten koste van het eigen risico.

POH GGZ JEUGD

Soms komt een ouder/verzorger of jongere voor vragen te staan, waarbij hulp of advies van een professional nodig is. In de huisartsenpraktijk kan de praktijkondersteuner ondersteuning bieden bij vragen rondom de ontwikkeling en opvoeding van een kind. Ook bied hij ondersteuning aan jongeren in moeilijke situaties. Denk hierbij aan:

- Zorgen over de ontwikkeling van het kind
- Zorgen over het gedrag (bijvoorbeeld: druk, stil)
- Prikkelbaarheid/boosheid
- Angstige, nerveuze gevoelens of somberheid
- Dwangklachten
- Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim)
- Hoofdpijn, buikpijn, moeheid etc. zonder aanwijsbare medische oorzaak.