Klachten formulier

Bericht, vraag of opmerking?

Klacht of suggestie?

Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)
 Deze wet verplicht elke hulpverlener dan wel instelling tot het hebben van een klachtenregeling. De regeling moet voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie die o.a. waarborgt dat de klacht binnen een bepaalde tijd in behandeling wordt genomen. Ook moet de hulpverlener of de instelling op systematische wijze bekendheid geven aan het bestaan van de klachtenregeling.

Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw huisarts het op prijs dat hij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten. Dat kan ook als de klacht over een medewerker of de waarnemer gaat.

U kunt uw klacht kenbaar maken via onderstaand formulier of bij de balie aan de praktijkassistente melden. U krijgt binnen een week een reactie van de huisarts.

Komt u er samen niet uit of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw huisarts, dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg in uw regio. U kunt uw klacht ook rechtstreeks indienen bij de Klachtencommissie. De huisartspraktijk is aangesloten bij de regionale klachtencommissie regio Zuid-Nederland. U kunt informatie vinden op de site www.klachtenhuisarts.nl

Aan de advisering en behandeling van klachten, door Zorgbelang Nederland en de Klachtencommissie zijn geen kosten verbonden.

 

Formulier

Uw contactgegevens
Uw bericht