Afspraak maken met huisarts S.P.M. Van Dinther

VERPLEEGKUNDIGE

De verpleegkundige is een praktijkondersteuner in de huisartspraktijk en houdt zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij specifieke groepen patienten, in het bijzonder patienten met een chronische aandoening. Zij werkt grotendeels geprotocolleerd, en werkt samen met wijkteams en andere zorgverleners.

De verpleegkundige is bereikbaar voor uitslagen of vragen betreffende de behandeling van diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, longziekten en ouderenzorg.

Onze verpleegkundigen hebben spreekuur op dinsdag, woensdag en donderdag. 
Elke dinsdag tussen 13.00 tot 14.00 uur is Wilma, en donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur is Jantine telefonisch bereikbaar op 0317 -  466 606.

Daarnaast kunt u mailen via wilma@huisartspraktijkdehaan.nl of jantine@huisartspraktijkdehaan.nl. Het emailadres van ezorg komt te vervallen. 

POH GGZ OUDEREN

De praktijkondersteuner GGZ is een hulpverlener binnen de huisartsenpraktijk die gespecialiseerd is in psychische en psychiatrische klachten speciaal bij ouderen. U kunt onder andere bij haar terecht als u last heeft van:

Angst, depressie, stress, overspannenheid en burn-out, rouwverwerking, lichamelijk onverklaarbare klachten of eenzaamheid.

Heeft u psychische klachten? Ga ermee naar uw huisarts of bespreek het met de praktijkassistente. Vervolgens bepalen wij samen met u of de praktijkondersteuner GGZ u kan helpen en indien nodig kan zij u doorverwijzen.

Deze praktijkondersteuner is in dienst van uw huisarts. Een consult bij de praktijkondersteuner GGZ wordt daarom volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Het gaat ook niet ten koste van het eigen risico.

POH GGZ JEUGD

Soms komt een ouder/verzorger of jongere voor vragen te staan, waarbij hulp of advies van een professional nodig is. In de huisartsenpraktijk kan de praktijkondersteuner ondersteuning bieden bij vragen rondom de ontwikkeling en opvoeding van een kind. Ook bied hij ondersteuning aan jongeren in moeilijke situaties. Denk hierbij aan:

- Zorgen over de ontwikkeling van het kind
- Zorgen over het gedrag (bijvoorbeeld: druk, stil)
- Prikkelbaarheid/boosheid
- Angstige, nerveuze gevoelens of somberheid
- Dwangklachten
- Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim)
- Hoofdpijn, buikpijn, moeheid etc. zonder aanwijsbare medische oorzaak.