Openingstijden

De huisartsenpraktijk is elke dag geopend van 8.00 tot 17.00 uur. 

Als de huisarts nachtdienst heeft gehad nemen alle collega's in Wageningen waar. 

  • Tussen 08.00 - 10.00 uur kunt u afspraken maken.
  • Tussen 11.00  - 12.00 uur kunt u bellen voor vragen en uitslagen.
  • Tussen 14.00 - 16.00 uur kunt u bellen voor vragen en uitslagen
  • Op woendagmiddag zijn wij bereikbaar tot 12.00 uur. Na 14.00 uur alleen voor spoed.

Vragen

U kunt bij vragen over uw gezondheid ook kijken op Thuisarts.nl en Moet ik naar de dokter?

Afspraken op het spreekuur: De praktijkassistente zal u vragen naar de reden van uw afspraak. Dat doet zij om te bepalen bij wie u het beste terecht kunt; de huisarts, verpleegkundige, praktijkondersteuner of de praktijkassistente en hoeveel tijd daarvoor gepland moet worden. Het geeft de mogelijkheid zich voor te bereiden. Daarbij geldt dat er per consult in principe 1 klacht behandeld kan worden. Heeft u meerdere vragen geeft u dat dan svp aan tijdens het maken van de afspraak.

Visites worden na overleg met de huisarts gepland. De praktijkassistente zal u vragen naar de reden van de visite, en u mogelijk vragen toch naar de praktijk te komen, in veel gevallen kan daar beter onderzoek gedaan worden dan thuis. Mocht u na een ziekenhuisopname de huisarts willen zien neemt u dan svp contact op met de assistente.

Komt u niet, meldt u zich niet af of bent u niet thuis op de afgesproken tijd dan moeten wij u helaas een rekening sturen van € 29,83 euro, het tarief van een consult.

Receptaanvragen van chronische medicatie kunt u het beste via de herhaalservice met de apotheek regelen of via uwzorgonline aanvragen. De huisarts bepaalt met u welke medicijnen onder chronische medicatie vallen. Wilt u "zo nodig"medicatie bestellen neemt u dat contact op met de asistente via telefoon of via uwzorgonline. Als u etiketten van medicatiedoosjes bij de balie komt brengen wilt u deze dan aan de assistente overhandigen?

LSP Toestemming

In het LSP kan de huisarts inzage krijgen van een nieuwe patiënt die met spoed hulp nodig heeft. 

Naar website ik geef toestemming

Spoed

Wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie belt u direct 112

Tijdens kantooruren belt u voor spoedeisende huisartsenzorg op de spoedlijn. U gebruikt daarvoor keuzetoets 1 op het gewone telefoonnummer 0317 - 413 649.

Heeft u klachten die niet kunnen wachten tot het volgende spreekuur van uw eigen huisarts? Bel dan met Huisartsenspoedpost Gelderse Vallei: (0318) 20 08 00. Let op: de huisartsenspoedpost werkt alleen op afspraak. Houd uw persoons- en medische gegevens bij de hand. De huisartsenspoedpost is alleen van maandag tot en met vrijdag geopend van 17.00 uur tot 8.00 uur de volgende ochtend, in het weekend en op feestdagen. 

 Heeft u klachten die niet spoed zijn? Overleg met uw eigen huisarts of kijk op Thuisarts.nl of Moetiknaardedokter.nl

Contactgegevens huisartsenpost:
Huisartsenpost Gelderse Vallei
Willy Brandtlaan 10
6710 BK Ede
Telefoon: (0318) 20 08 00
Website: www.huisartsengeldersevallei.nl
Geopend: Iedere werkdag na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen.

U vindt de huisartsenspoedpost op de spoedpost van Ziekenhuis Gelderse Vallei, samen met de Spoedeisende Hulp, de dienstapotheek en de tandartsenpost. Volg de borden naar de spoedpost.

Verpleegkundige

Onze verpleegkundige heeft spreekuur op dinsdag, woensdag en donderdag. 

De verpleegkundige is een praktijkondersteuner in de huisartspraktijk en houdt zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij specifieke groepen patienten, in het bijzonder patienten met een chronische aandoening. Zij werkt grotendeels geprotocolleerd, en werkt samen met wijkteams en andere zorgverleners.

De verpleegkundige is bereikbaar voor uitslagen of vragen betreffende de behandeling van diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, longziekten en ouderenzorg.

Onze verpleegkundige heeft spreekuur op dinsdag, woensdag en donderdag. 
Elke dinsdag en donderdag tussen 13.00 tot 14.00 uur kunt u haar telefonisch bereiken op 0317 -  466 606. Daarnaast kunt u haar mailen via pohhaan@ezorg.nl

Praktijk assistente

De praktijksassistente is de eerste persoon, die u spreekt als u ons belt.

U kunt bij haar een afspraak maken bij de huisarts. Zij zal altijd vragen naar de reden van uw bezoek. Dit is enerzijds om de urgentie te bepalen, maar anderzijds kan het ook zijn dat alleen een advies van haar voldoende is.

De assistente heeft ook een eigen spreekuur. U kunt bij haar een afspraak maken voor:

Een uitstrijkje (baarmoederhalsonderzoek)
Oren uitspuiten
Urines nakijken
Injecties
Wondverzorging
Bloeddruk en glucose metingen
ECG / Doppler metingen
24-uurs bloeddruk- of hartritmeregistratie

Tips voor op reis Reizigersvaccinatie