Informatie over huisartspraktijk De Haan

Openingstijden

De huisartsenpraktijk is elke dag geopend van 8.00 tot 17.00 uur. 

Als de huisarts nachtdienst heeft gehad nemen alle collega's in Wageningen waar. 

 • Tussen 08.00 - 10.00 uur kunt u afspraken maken.
 • Tussen 11.00  - 12.00 uur kunt u bellen voor vragen en uitslagen.
 • Tussen 14.00 - 16.00 uur kunt u bellen vragen en uitslagen.
 • Op woendagmiddag zijn wij bereikbaar tot 12.00 uur. Na 14.00 uur alleen voor spoed.

Vragen

De praktijkassistente zal u vragen naar de reden van uw afspraak. Dat doet zij om te bepalen bij wie u het beste terecht kunt; de huisarts, verpleegkundige, praktijkondersteuner of de praktijkassistente en hoeveel tijd daarvoor gepland moet worden. Het geeft de mogelijkheid zich voor te bereiden. Daarbij geldt dat er per consult in principe 1 klacht behandeld kan worden. Heeft u meerdere vragen geeft u dat dan svp aan tijdens het maken van de afspraak, dan kan de assistente zo nodig meer tijd in het spreekuur voor u vrijmaken.

De visites worden na overleg met de huisarts gepland. De praktijkassistente zal u vragen naar de reden van de visite, en u mogelijk vragen toch naar de praktijk te komen, in veel gevallen kan daar beter onderzoek gedaan worden dan thuis. Mocht u na een ziekenhuisopname de huisarts willen zien neemt u dan svp contact op met de assistente.

Komt u niet, meldt u zich niet af of bent u niet thuis op de afgesproken tijd dan moeten wij u helaas een rekening sturen van € 29,83 euro, het tarief van een consult.

LSP Toestemming

In het LSP kan de huisarts inzage krijgen van een nieuwe patiënt die met spoed hulp nodig heeft. 

Naar website ik geef toestemming

Spoed

Ù kunt alleen terecht op de huisartsenpost na het maken van een afspraak.

Tijdens de openingstijden van de huisartsenpraktijk kunt u in geval van nood keuzetoets 1 gebruiken op het gewone telefoonnummer 0317 - 413 649 of u kunt rechtstreeks bellen met spoedtelefoonnummer 0317 - 425 006.

Dit spoednummer is alleen voor levensbedreigende situaties, breuken, grote wonden of plotselinge verslechtering. 

Van 17.00 uur 's avonds tot 08.00 uur 's morgens, in het weekend en op feestdagen kunt u in geval van nood contact opnemen met de huisartsenpost in Ede via telefoonnummer 0318 200 800. Meer informatie via klik hier.

U vindt de huisartsenpost op de spoedpost van Ziekenhuis Gelderse Vallei, samen met de Spoedeisende Hulp, de dienstapotheek en de tandartsenpost. Het adres van het ziekenhuis is Willy Brandtlaan 10 in Ede.  Volg de borden naar de spoedpost.

Verpleegkundige

Onze verpleegkundige heeft spreekuur op dinsdag, woensdag en donderdag. 

De verpleegkundige is een praktijkondersteuner in de huisartspraktijk en houdt zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij specifieke groepen patienten, in het bijzonder patienten met een chronische aandoening. Zij werkt grotendeels geprotocolleerd, en werkt samen met wijkteams en andere zorgverleners.

De verpleegkundige is bereikbaar voor uitslagen of vragen betreffende de behandeling van diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, longziekten en ouderenzorg.

Onze verpleegkundige heeft spreekuur op dinsdag, woensdag en donderdag. 
Elke dinsdag en donderdag tussen 13.00 tot 14.00 uur kunt u haar telefonisch bereiken op 0317 -  466 606. Daarnaast kunt u haar mailen via pohhaan@ezorg.nl

Praktijk assistente

De praktijksassistente is de eerste persoon, die u spreekt als u ons belt.

U kunt bij haar een afspraak maken bij de huisarts. Zij zal altijd vragen naar de reden van uw bezoek. Dit is enerzijds om de urgentie te bepalen, maar anderzijds kan het ook zijn dat alleen een advies van haar voldoende is.

De assistente heeft ook een eigen spreekuur. U kunt bij haar een afspraak maken voor:

Een uitstrijkje (baarmoederhalsonderzoek)
Oren uitspuiten
Urines nakijken
Injecties
Wondverzorging
Bloeddruk en glucose metingen
ECG / Doppler metingen
24-uurs bloeddruk- of hartritmeregistratie

Tips voor op reis Reizigersvaccinatie

Contactgegevens

TJ de Haan Huisartsenpraktijk
Binnenhaven 69 d 
6709PD Wageningen 

Praktijkassistente
T: 0317 413 649
M: dahaan@ezorg.nl

Verpleegkundige
T: 0317 466606                            M: pohhaan@ezorg.nl

Snelle links

 • Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
  T: 0318-434 343
 • Huisartsenpost Gelderse Vallei
  T: 0318-200 800
 • Eerste Hulp
  Gifwijzer
  Brandwondenwijzer

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08.00 - 17.00

Voor dringende zaken tijdens avond, nacht en weekend kunt u terecht bij:

Huisartsenpost Gelderse Vallei in Ede
T: 0318-200800